Inner Banner

تیپ موتور YD1181-4A0 توان خروجی(Kw) 18.5 سایز فریم (mm) 180M تعداد قطب ...

تیپ موتور YD1182-4A0 توان خروجی(Kw) 22 سایز فریم (mm) 180L تعداد قطب ...

تیپ موتور YD1181-6A0 توان خروجی(Kw) 15 سایز فریم (mm) 180L تعداد قطب ...

تیپ موتور 27180 تعداد فاز 1 فرکانس (Hz.)  50 ولتاژ (V) ...

تیپ موتور 52155 توان خروجی(Kw) 15 سایز فریم 160 دور الکتروموتور(r/min) ...

تیپ موتور 36255 توان خروجی(Kw) 0.25 سایز فریم 71 دور الکتروموتور(r/min) ...

تیپ موتور 53755 توان خروجی(Kw) 7.5 سایز فریم 160 دور الکتروموتور(r/...

    بدنه پمپ   چدن  واسطه پمپ   چدن  پروانه  SS304...

الکتروموتور DC یا جریان مستقیم، موتور الکتریکی است که به وسیله‌ی جریان مستقیم کار می کند. تمام موتورهای جریان مستقیم به یک مکانیسم داخلی کموتاسیون برای تغییر مداوم جهت جریان در آرمیچر نیاز دارند.

در این الکتروموتور به جای استفاده از میله در روتور، آن را سیم پیچی می نمایند. انتهای سیم پیچ ها نیز به یک‌سری حلقه لغزنده وصل می گردد.